Author name: kubson1986

Przepadek pojazdu mechanicznego za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy Kodeksu Karnego obowiązujące od marca 2024 r.

Konfiskata pojazdu – a ściślej rzecz ujmując przepadek pojazdu mechanicznego – z powodu jazdy pod wpływem alkoholu to swoiste novum w przepisach Kodeksu karnego. Od 14 marca 2024 roku zatrzymany pijany kierowca musi liczyć się z możliwością utraty pojazdu. Czy w każdym przypadku? W tym artykule przybliżam, jak wygląda procedura przepadku pojazdu, w jakich okolicznościach […]

Przepadek pojazdu mechanicznego za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy Kodeksu Karnego obowiązujące od marca 2024 r. Read More »

CZYNSZ NAJMU A INFLACJA

Czy czynsz najmu lokalu może ulec zmianie wskutek wzrostu inflacji w gospodarce a w związku z tym, czy możliwe jest aby wynajmujący żądał od najemcy wyższego czynszu? Na te i inne pytania dowiesz się z tego artykułu. Najem – geneza Najem najogólniej rzecz biorąc to stosunek prawny, w którym wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy na

CZYNSZ NAJMU A INFLACJA Read More »

ZNISZCZONE MIESZKANIE PRZEZ NAJEMCĘ? KROKI PRAWNE!

Wynajęcie mieszkania/domu to nie tylko benefity, zdarzają się też sytuacje, gdzie mamy do czynienia z nieuczciwym najemcą ale w sensie, gdy ten dopuszcza się uszkodzenia przedmiotu najmu. W niniejszej publikacji wskażę Państwu kierunki mające na celu zabezpieczenie się przed nieuczciwymi praktykami ze strony najemcy oraz podpowiem jak dochodzić swoich praw. Najem lokalu a zabezpieczenie się

ZNISZCZONE MIESZKANIE PRZEZ NAJEMCĘ? KROKI PRAWNE! Read More »

Rozwód ! A co z długami ?

Długi mieszkaniowe po rozwodzie – kto i jak odpowiada ! Kiedy powierzacie mi Państwo prowadzenie spraw o rozwód poza pytaniami natury procesowej dość często pada pytanie o skutki jakie rozwód wywołuje w sferze odpowiedzialności za długi. A mianowicie, kto i w jakim zakresie odpowiada za długi, ewentualnie czy ten z małżonków, który pozostaje w domu

Rozwód ! A co z długami ? Read More »

„Rozliczenia majątkowe konkubinatu po rozstaniu”

Statystyki ostatnich lat pokazują niezbicie, iż w Polsce instytucja małżeństwa przechodzi dość poważny kryzys. Jak pokazują dane GUS z 2021 r. liczba rozwodów wyniosła ponad 60 000 par, zawarto zaś ponad 168 000 małżeństw. Sukcesywnie spada także liczba zawieranych nowych małżeństw a za to uwidacznia się trend urodzeń dzieci z związków pozamałżeńskich.To pokazuje, że większość

„Rozliczenia majątkowe konkubinatu po rozstaniu” Read More »

Demencja i inne choroby otępienne spadkodawcy a ważność testamentu

Demencje bądź inne choroby otępienne są poważnym i rosnącym problemem zdrowotnym i społecznym. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego wynika, że demencja to „stały, postępujący spadek sprawności intelektualnej, spowodowany zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym”. Choroby tego typu wpływają nie tylko na los osoby chorej ale również i jej rodziny. Obecność wokół chorego osób bliskich

Demencja i inne choroby otępienne spadkodawcy a ważność testamentu Read More »

Co z mieszkaniem po rozwodzie ?

Wraz z uzyskaniem prawomocnego wyroku orzekającego rozwód małżonków do uregulowania pozostaje kilka kluczowych kwestii majątkowych. Jedną z nich jest mieszkanie obojga małżonków, które dotychczas zajmowali. Jaki zatem los w świetle prawa czeka Państwa wspólne mieszkanie. O tym poniżej w artykule. Podział mieszkania po rozwodzie ! Pierwszorzędną kwestią będzie to, czy mieszkanie zakupione zostało w trakcie

Co z mieszkaniem po rozwodzie ? Read More »

„Ubezwłasnowolnienie – przesłanki i procedura”

Podstawowym prawem jakie posiadamy to prawo do samostanowienia, wyrażania opinii, ogólnie rzecz biorąc decydowania o sobie i swoim mieniu. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego z chwilą uzyskania pełnoletności nabywamy pełną zdolność do czynności prawnych tj. zdolność do bycia podmiotami w stosunkach prawnych a mianowicie nabywania praw i zaciągania zobowiązań wobec innych. Dodać wypada, że osoby,

„Ubezwłasnowolnienie – przesłanki i procedura” Read More »

Niealimentacja – uporczywe uchylanie się od alimentów.
Środki ochrony oraz konsekwencje prawne

W niektórych sytuacjach rodzinnych szczególnie takich, gdzie doszło do rozwodu małżonków lub rozstania się pary zaś z związku tego są dzieci wówczas powstaje po którejś ze stron obowiązek spełnienia świadczeń alimentacyjnych wobec bliskich krewnych nie będących w stanie utrzymać się samodzielnie. Na pozór naturalna kolej rzeczy. Jednak wiele osób zamykając za sobą rozdział życia pt.

Niealimentacja – uporczywe uchylanie się od alimentów.
Środki ochrony oraz konsekwencje prawne
Read More »

Obowiązek alimentacyjny na dorosłe dziecko – do kiedy trzeba płacić!

Wielu rodziców staje przed dylematem do kiedy spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny na swoje dzieci. Większość uważa, iż z chwilą osiągnięcia przez nie pełnoletności obowiązek ten ustaje. Nic bardziej mylnego… Otóż musicie Państwo wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin. Problematyka obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec swoich pełnoletnich dzieci została

Obowiązek alimentacyjny na dorosłe dziecko – do kiedy trzeba płacić! Read More »