Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka w Warszawie - prawo cywilne

Oprócz reprezentacji naszych klientów w postępowaniach karnych oraz rodzinnych świadczymy pomocą prawną również w sprawach cywilnych. Występujemy w charakterze pełnomocnika powoda lub pozwanego (w tzw. postępowaniu procesowym) albo wnioskodawcy lub uczestnika (w tzw. postępowaniu nieprocesowym). Prowadzimy m.in. sprawy o roszczenia o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych a także z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, skierowaną zarówno do podmiotów z sektora prywatnego, jak i publicznego. Reprezentujemy Klientów w toku postępowań sądowych oraz administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.