październik 2022

Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe

Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 458) wprowadzona została możliwość dokonania nowego rozrządzenia testamentowego jakim jest zapis windykacyjny. Wprowadzona instytucja prawa spadkowego miała w zamyśle wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób, które na wypadek swojej śmierci chciały w sposób szczegółowy rozdysponować […]

Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe Read More »

O Darowiźnie słów kilka…

W codziennej praktyce Kancelarii spotykam się z Państwa pytaniami dotyczącymi darowizny w szerokim jej ujęciu. Postaram się przybliżyć Państwu tę instytucję prawa cywilnego w najbardziej nurtującym Państwa aspekcie. Czym jest Umowa darowizny a zatem…Przez Umowę darowizny darczyńca zobowiązuję się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 – 902 Kodeksu cywilnego). Najczęściej

O Darowiźnie słów kilka… Read More »