Wynagrodzenie

Wynagrodzenie dla kancelarii

Koszty, z którymi muszą Państwo się liczyć, powierzając nam prowadzenie sprawy, obejmują opłaty ponoszone na rzecz sądu oraz wynagrodzenie kancelarii, a czasem także inne niezbędne wydatki (opłaty notarialne, koszty tłumaczeń, prywatnych ekspertyz itd.). Koszt prowadzenia sprawy ustalany jest indywidualnie i podawany jest na początku współpracy. Zależy od stopnia jej skomplikowania, pilności podjęcia czynności, etapu postępowania. Uzgadniamy z Państwem wynagrodzenie za poszczególne stadia sprawy oraz za każdorazowe stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. Staramy się być konkurencyjni i stawiamy na przejrzyste zasady. Chcemy, aby wysokość honorarium odpowiadała charakterowi sprawy, nakładowi naszej pracy, ale również sytuacji osobistej i majątkowej Klienta. W uzasadnionych wypadkach dopuszczamy możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, czy też uzależnienie wysokości wynagrodzenia od uzyskania określonego efektu w sprawie (success fee), aczkolwiek ten ostatni element może stanowić jedynie część honorarium.