grudzień 2022

„Ubezwłasnowolnienie – przesłanki i procedura”

Podstawowym prawem jakie posiadamy to prawo do samostanowienia, wyrażania opinii, ogólnie rzecz biorąc decydowania o sobie i swoim mieniu. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego z chwilą uzyskania pełnoletności nabywamy pełną zdolność do czynności prawnych tj. zdolność do bycia podmiotami w stosunkach prawnych a mianowicie nabywania praw i zaciągania zobowiązań wobec innych. Dodać wypada, że osoby, […]

„Ubezwłasnowolnienie – przesłanki i procedura” Read More »

Niealimentacja – uporczywe uchylanie się od alimentów.
Środki ochrony oraz konsekwencje prawne

W niektórych sytuacjach rodzinnych szczególnie takich, gdzie doszło do rozwodu małżonków lub rozstania się pary zaś z związku tego są dzieci wówczas powstaje po którejś ze stron obowiązek spełnienia świadczeń alimentacyjnych wobec bliskich krewnych nie będących w stanie utrzymać się samodzielnie. Na pozór naturalna kolej rzeczy. Jednak wiele osób zamykając za sobą rozdział życia pt.

Niealimentacja – uporczywe uchylanie się od alimentów.
Środki ochrony oraz konsekwencje prawne
Read More »