Prawo rodzinne

Kancelaria adwokacka w Warszawie - prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia profesjonalne doradztwo prawne w zakresie spraw rozwodowych. Sprawy rozwodowe rzutują na przyszłość małżonków i wspólnych dzieci, dotyczą często drażliwych problemów. Rozwód bez wątpienia to jedno z bardziej skomplikowanych zagadnień prawa rodzinnego z uwagi na wiele aspektów mu towarzyszących, jak chociażby rozpad małżeństwa, podział majątku wspólnego, sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, alimenty czy ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Kancelaria naszym Klientom w zakresie spraw rozwodowych zapewnia kompleksowe i maksymalne wsparcie na każdym etapie procesu sądowego, jak też profesjonalne poradnictwo na etapie przedsądowym. Z uwagi na delikatny charakter spraw rozwodowych, jako Kancelaria skupiamy się na uzyskaniu zadawalających efektów przy jednoczesnym zachowaniu poufności, delikatności i poszanowania interesów naszych Klientów w prowadzeniu tego typu spraw. Oprócz samego wsparcia prawnego dążymy do tego, aby zapewnić Klientom komfort a przede wszystkim dać poczucie, że ich interesy są maksymalnie zabezpieczone. Rozumiejąc specyfikę spraw rozwodowych staramy się zminimalizować udział Klienta w czynnościach związanych ze sprawą rozwodową nie mniej jednak zapewniamy Klientowi pozostawienie pełnej decyzyjności, co do zakresu strategii prowadzonego postępowania.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zdając sobie sprawę z tego jak wrażliwej materii dotyczą tego typu sprawy, przede wszystkim poszukuję rozwiązań, aby jak najbardziej odciążyć Klienta. Służę wiedzą prawną, indywidualnym podejściem i zwykłą ludzką życzliwością. Doświadczenie, cierpliwość i empatia – oto główne założenia w pracy nad sprawami rodzinnymi jakich się podejmuję. Zawsze staram się poszukiwać kompromisu zadowalającego obie strony sporu. W ramach tej usługi prowadzone są sprawy dotyczące małoletnich dzieci w kwestii opieki nad nimi i alimentów. W tym przypadku dobro osób, których te sprawy dotyczą, jest nadrzędnym wyznacznikiem starań, a ich efekty są maksymalnie satysfakcjonujące dla Klientów.

Kancelaria czyni wszystko, aby pomóc naszym Klientom przejść przez ten trudny okres możliwe najłatwiej, wykorzystując najbardziej skuteczne środki prawne. Określamy możliwe scenariusze danego postępowania i pomagamy zrozumieć poszczególne przepisy. Zapewniamy komfort, dyskrecję oraz dostępność na każdym etapie prowadzonej sprawy. Podejmujemy natychmiastowe oraz konsekwentne działania, aby doprowadzić sprawę do satysfakcjonującego zakończenia. Biorąc pod uwagę charakter tego typu spraw, jak również to, że wynik danego postępowania może wpłynąć na sytuację rodzinną Klienta. Stąd też zachęcamy do podjęcia mediacji, które w wielu przypadkach mogą doprowadzić do rozwiązania sporu oraz zaoszczędzić niepotrzebnych napięć i emocji. Kancelaria pomoże Państwu przede wszystkim w sprawach:

  • o rozwód małżonków z łącznej winy, bez orzekania o winie lub z wyłącznej winy jednego z małżonków
  • o separację małżonków
  • o podział majątku wspólnego
  • o ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem
  • o ustalenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów sporządzamy wnioski o powierzenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna, kuratora.