Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe

Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 458) wprowadzona została możliwość dokonania nowego rozrządzenia testamentowego jakim jest zapis windykacyjny. Wprowadzona instytucja prawa spadkowego miała w zamyśle wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób, które na wypadek swojej śmierci chciały w sposób szczegółowy rozdysponować […]

Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe Read More »