Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce medycznej

Prawna ochrona zdrowia każdego z nas została usankcjonowana w art. 68 Konstytucji RP. Oznacza to, że ta kwestia posiada doniosły walor oraz jest kluczowa dla funkcjonowania Państwa prawa. Ustawodawca wykonywanie zawodu medycznego powierzył przede wszystkim lekarzom, którzy po obyciu specjalistycznego kształcenia i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu są uprawnieniu do świadczenia pomocy medycznej. Niemniej wykonywanie tego […]

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce medycznej Read More »