adwokat konstancin prawo rodzinne

„Rozliczenia majątkowe konkubinatu po rozstaniu”

Statystyki ostatnich lat pokazują niezbicie, iż w Polsce instytucja małżeństwa przechodzi dość poważny kryzys. Jak pokazują dane GUS z 2021 r. liczba rozwodów wyniosła ponad 60 000 par, zawarto zaś ponad 168 000 małżeństw. Sukcesywnie spada także liczba zawieranych nowych małżeństw a za to uwidacznia się trend urodzeń dzieci z związków pozamałżeńskich.To pokazuje, że większość […]

„Rozliczenia majątkowe konkubinatu po rozstaniu” Read More »

„Ubezwłasnowolnienie – przesłanki i procedura”

Podstawowym prawem jakie posiadamy to prawo do samostanowienia, wyrażania opinii, ogólnie rzecz biorąc decydowania o sobie i swoim mieniu. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego z chwilą uzyskania pełnoletności nabywamy pełną zdolność do czynności prawnych tj. zdolność do bycia podmiotami w stosunkach prawnych a mianowicie nabywania praw i zaciągania zobowiązań wobec innych. Dodać wypada, że osoby,

„Ubezwłasnowolnienie – przesłanki i procedura” Read More »