Niealimentacja – uporczywe uchylanie się od alimentów.
Środki ochrony oraz konsekwencje prawne

W niektórych sytuacjach rodzinnych szczególnie takich, gdzie doszło do rozwodu małżonków lub rozstania się pary zaś z związku tego są dzieci wówczas powstaje po którejś ze stron obowiązek spełnienia świadczeń alimentacyjnych wobec bliskich krewnych nie będących w stanie utrzymać się samodzielnie. Na pozór naturalna kolej rzeczy. Jednak wiele osób zamykając za sobą rozdział życia pt. […]

Niealimentacja – uporczywe uchylanie się od alimentów.
Środki ochrony oraz konsekwencje prawne
Read More »