Publikacje

Przepadek pojazdu mechanicznego za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy Kodeksu Karnego obowiązujące od marca 2024 r.

Konfiskata pojazdu – a ściślej rzecz ujmując przepadek pojazdu mechanicznego – z powodu jazdy pod wpływem alkoholu to swoiste novum…

CZYNSZ NAJMU A INFLACJA

Czy czynsz najmu lokalu może ulec zmianie wskutek wzrostu inflacji w gospodarce a w związku z tym, czy możliwe jest…

ZNISZCZONE MIESZKANIE PRZEZ NAJEMCĘ? KROKI PRAWNE!

Wynajęcie mieszkania/domu to nie tylko benefity, zdarzają się też sytuacje, gdzie mamy do czynienia z nieuczciwym najemcą ale w sensie,…

Rozwód ! A co z długami ?

Długi mieszkaniowe po rozwodzie – kto i jak odpowiada ! Kiedy powierzacie mi Państwo prowadzenie spraw o rozwód poza pytaniami…

„Rozliczenia majątkowe konkubinatu po rozstaniu”

Statystyki ostatnich lat pokazują niezbicie, iż w Polsce instytucja małżeństwa przechodzi dość poważny kryzys. Jak pokazują dane GUS z 2021…

Demencja i inne choroby otępienne spadkodawcy a ważność testamentu

Demencje bądź inne choroby otępienne są poważnym i rosnącym problemem zdrowotnym i społecznym. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego…

Co z mieszkaniem po rozwodzie ?

Wraz z uzyskaniem prawomocnego wyroku orzekającego rozwód małżonków do uregulowania pozostaje kilka kluczowych kwestii majątkowych. Jedną z nich jest mieszkanie…

„Ubezwłasnowolnienie – przesłanki i procedura”

Podstawowym prawem jakie posiadamy to prawo do samostanowienia, wyrażania opinii, ogólnie rzecz biorąc decydowania o sobie i swoim mieniu. Zgodnie…

Niealimentacja – uporczywe uchylanie się od alimentów.
Środki ochrony oraz konsekwencje prawne

W niektórych sytuacjach rodzinnych szczególnie takich, gdzie doszło do rozwodu małżonków lub rozstania się pary zaś z związku tego są…

Obowiązek alimentacyjny na dorosłe dziecko – do kiedy trzeba płacić!

Wielu rodziców staje przed dylematem do kiedy spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny na swoje dzieci. Większość uważa, iż z chwilą…

„Zachowek – jak uniknąć jego zapłaty”

Zachowek jest instytucją prawa cywilnego, która wzbudza sporo kontrowersji i nie lada trudności w praktyce. Sporo osób dowiaduje się, czym…

Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe

Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr…

O Darowiźnie słów kilka…

W codziennej praktyce Kancelarii spotykam się z Państwa pytaniami dotyczącymi darowizny w szerokim jej ujęciu. Postaram się przybliżyć Państwu tę…